Tilastokeskuksen 30.9. julkaisun mukaan Suomen energian kokonaiskulutus oli 1.1. – 30.6.2021 3% enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla vuonna 2020.

Yhdysvaltain hallinnon aika käy päivä päivältä pienemmäksi velkakattokeskustelun ollessa toistaiseksi ilman lopullista päätöstään.

”Harvoin sanoin, että saa siteerata, mutta tässä kohtaa uskaltaa jo senkin tehdä eli saa siteerata kun sanon, että Yhdysvallat tulee nostamaan velkakattoaan.”, sanoo Uhma Oy:n talousjohtaja Jussi Parviainen.

”Ei välttämättä tänään, ei ehkä tällä viikolla eikä välttämättä edes siihen, nyt mediaan annetun 19.10. kriittiseksi kerrottuun deadlineen mennessä. Ennemmin tai myöhemmin velkakattoa kuitenkin nostetaan. Maailmantaloudessa voi tapahtua kaikenlaista ja joskus voidaan nähdä yllättäviäkin ratkaisuja ja niiden seurauksia. Sitä ei kuitenkaan tapahdu, että Yhdysvallat ajautuisi maksukyvyttömäksi.”, Parviainen jatkaa.

Maanantaina klo 11.45 Suomen aikaa Yhdysvaltain keskeiset osakeindeksifutuurit ovat miinuksella ja Yhdysvaltain 10 vuotisen velkakirjan korko on painunut hieman alle 1.5:n ollen 1.484.