Tilastokeskuksen 29.10. julkaisun mukaan ennakkotietojen perusteella palvelualojen liikevaihto kasvoi Suomessa syyskuussa 2021 9,9% vuodentakaiseen vertailuajankohtaan verrattuna.

Yhdysvaltain keskuspankki Fed ilmoittaa keskiviikkona 3.11. ohjauskorkopäätöksensä sekä julkaisee avomarkkinakomitean tiedoksiannon.

Yhdysvaltain kaikki keskeiset osakeindeksifutuurit ovat maanantaina aamupäivällä klo 11. nousussa.

”Varmaankaan mitään erityistä uutta ja ihmeellistä ei ole odotettavissa korkopäätöksen osalta.”, kommentoi Uhma Oy:n talousjohtaja Jussi Parviainen.

”Markkinatoimijat ovat varmasti pyrkineet ottamaan huomioon kaikenlaiset skenaariot, myös yllättävät. Tilanne on edelleenkin sillä tavalla muuttumaton, että ne isommat narratiivit eli velkakatto, toimitusketjujen ongelmat tai edes Evergrande eivät ole hävinneet. Evergrande on painunut vaikuttavuudessaan selvästi taka-alalle, mutta toimitusketjut ja velkakatto ovat vielä vahvasti läsnä ja näistä velkakatto on jotain, johon on tosiasiallisesti enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa. Siinä kun on kysymys lähinnä Yhdysvaltain kongressin sisäisestä sopimisesta.”, Parviainen jatkaa.