Tilastokeskuksen mukaan teollisuuden uudet tilaukset kasvoivat vuodentakaisesta 44,3%.

Eniten uusia tilauksia kerääntyi metalliteollisuudessa ja vähiten kemianteollisuudessa.

Euroopan komissio on julkaissut EU:n budjettiehdotuksen vuodelle 2022.

Ehdotuksen painopisteiksi on valikoitunut talouden elpyminen, työpaikkojen luominen, vihreä siirtymä sekä digitalisaatio.

Yhdysvalloissa osakemarkkinat eivät innostuneet turhan paljon Yhdysvaltain 10-vuotisen velkakirjan koron putoamisesta keskiviikon kaupankäynnissä selvästi alle 1,5%.

Kaikki keskeiset indeksit jatkavat selkeän suunnan hakemista.