Tilastokeskuksen 3.11. julkaisun mukaan vuoden 2020 loppuun mennessä 74% 15 vuotta täyttäneestä väestöstä on suorittanut tutkinnon perusasteen jälkeen. Vertailun vuoksi vuonna 1970 vastaava prosenttilukema oli 25%.

Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti odotetusti ns.taperingin aloittamisesta keskiviikkona klo 20 Suomen aikaa tapahtuneessa tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain keskeisten osakeindeksien välitön reaktio oli tiedotteen jälkeen positiivinen.

”Tiedossahan se on, että olemme koulutettu kansa ja yhtään vähempää tuo tutkinnon suorittaneiden osuus väestöstä tuskin voisi tai saisi ollakaan jos miettii asemaamme globaalissa kilpailussa.”, kommentoi Uhma Oy:n talousjohtaja Jussi Parviainen.

”Fed ei pettänyt, keskuspankin arvopaperiostot alkavat vähentyä marraskuussa. Se merkkaa yhden keskeisen narratiivin tulemista jos ei nyt lopulliseen päätökseensä niin ainakin asettuvan aloilleen. Tulevaisuudessa narratiivi ei siis enää ole alkaako tapering ja milloin vaan se, tuleeko siihen millaisia muutoksia. Ja nyt kun kysymyksestä taperoidako vai eikö taperoida on päästy, voidaan alkaa kyselemään missä kohtaa joulukuuta Yhdysvaltain velkakattokysymykselle saadaan lainsäädännöllinen piste.”, Parviainen jatkaa.