Verohallinto julkaisi maksuvaikeustilastoa; maksujärjestelyjen määrä laskussa, konkurssihakemukset nousussa

Verohallinnon 8.3.2021 julkaiseman tilasto maalaa kattavan kokonaiskuvan verojen ja veroluonteisten maksujen tasapainosta verovelvollisten sekä Verohallinnon itsensä välillä.

Kokonaisverovelka oli kasvanut 5.1.2020 ja 5.1.2021 välisenä aikana noin kolmesta miljardista eurosta noin 3,8:een miljardiin euroon eli noin 26%.

Verohallinnon mukaan korkeimmillaan verovelka on ollut 20.11.2020 noin 4,8 miljardissa eurossa.

Suurin osa verovelasta koostuu arvonlisäverovelasta (50,4%). Seuraavaksi suurin osuus pitää sisällään henkilöasiakkaiden tuloverovelat, joka on täsmälleen kolmannes tai 33,3% kaikesta verovelasta.

Kolmanneksi suurin erä on yhteisöjen tuloverovelka 11,5%:lla kokonaismäärästä.

Verohallinnolle tehtyjen maksujärjestelyhakujen määrä koki huiman piikin nimenomaan yritysten osalta Huhtikuussa 2020 ollen 6090 kpl, mutta tahti on rauhoittunut selvästi palaten käytännössä pandemiaa edeltävälle (n.1ooo kpl) tasolle jo vuoden 2020 Heinäkuussa ja pysyen sillä tasolla näihin päiviin saakka.

Yksityishenkilöiden maksujärjestelyjen vastaava piikki ajoittui hiukan myöhempään ajankohtaan Elokuulle 2020 ja samoin rauhoittuen edelleen nopeasti pandemiaan edeltävälle tasolle (n.1500 kpl).

Vuonna 2020 tehtyjen maksujärjestelyjen tilanne raportin luontihetkellä on ollut sellainen, että 42% on edelleen voimassa, 32% on maksettu, 17% ei ole enää voimassa, ja 9% on rauennut.

Verohallinnon tekemissä konkurssihakemuksissa tapahtui selkeä pudotus väliaikaisen lainsäädäntömuutoksen myötä Toukokuun 2020 jälkeen. Konkurssihakemukset lähtivät muutoksen poistuttua rajuun nousuun Helmikuusta 2021.

Lue lisää Verohallinnon tilastosta Verohallinnon sivuilta.